Σύρε τις εικόνες από το κάτω κουτί και άφησέ τες στο σωστό κουτί που βρίσκεται δεξιά στην οθόνη σου ώστε να τις βάλεις στη σωστή σειρά.